Why and how to vote?

Why should I vote? In the last parliamentary elections, only 68.7 percent of persons entitled to vote used their vote, that is, nearly every third Finn of age 18 or over abstained from voting. Especially young people, low-educated people and foreign-language speakers...

Miksi ja miten äänestää?

Miksi äänestää? Viime eduskuntavaaleissa ainoastaan 68,7 % äänioikeutetuista käytti ääntään, eli lähes joka kolmas 18 vuotta täyttäneistä suomalaisista jätti äänestämättä. Erityisesti nuoret, matalasti koulutetut ja vieraskieliset äänestivät tällöin vähemmän, kuin...

Ennakkoäänestys on alkanut!

Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 22.–28.3.2023. Jokaisella 18 vuotta täyttäneellä Suomen kansalaisella on käytössään yksi ääni. Tällä yhdellä äänellä äänestetään samalla kertaa sekä puoluetta, että henkilöä. Äänestyksen tuloksena muodostetaan 200 kansanedustajan...