Valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Jouni Kaikkonen piti Vihreän valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoron talousarviokokouksessa

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Uusi valtuustokausi alkoi aikamoisella ryminällä. Talousarvioneuvotteluissa ja edellisessä, veroprosentista päättäneessä valtuuston kokouksessa on tullut selväksi, että valtuustoryhmien on edelleen vaikeaa löytää yhteistä säveltä. Äkkiseltään katsottuna tilanne voi näyttää siltä, että valtuustoryhmät eivät ole samaa mieltä mistään, mutta uskon, että kaikkien ryhmien tavoitteena on menestyvä ja hyvinvoiva Lahti. Nämä edellä kuullut puheenvuorot ovat osaltaan vahvistaneet ajatusta yhteisistä päämääristä. Sen sijaan keinot, joilla yhteisiin tavoitteisiin päästään, ovat kullakin ryhmällä erilaiset.

Viime vuonna valtuusto hyväksyi osana talousarviota Lahden 30 kuukauden uudistumis- ja muutosohjelman. Ohjelman tavoite on saattaa kaupungin talous suunnitelmakaudella tasapainoon. Tässä taas yksi tavoite, jonka uskon olevan kaikille valtuustoryhmille yhteinen. Valtuustoryhmät eivät kuitenkaan ole erityisen sitoutuneita tähän uudistumis- ja muutosohjelmaan, koska se on valmisteltu viranhaltijoiden toimesta, ilman parlamentaarista valmistelua, ilman poliittista pureksimista. Luomme katseemme parlamentaariseen työryhmään, jonka me tänään päätämme perustaa varautuaksemme sote-uudistuksen jälkeiseen taloustilanteeseen. Yhteistyö tämän työryhmän kautta johtaa toivottavasti jatkossa parempaan sitoutumiseen taloudesta huolehtimisen osalta.

Sivistyksen palvelualueelle suunnitellut säästöt opettaja- ja avustajavähennyksineen saivat valtavasti huomiota ja aivan syystäkin. On hienoa, että kaupunginhallituksessa perusopetukseen osoitettu 1,6 miljoonan euron leikkaus saatiin peruttua. Kuitenkin, tämä sama näytelmä on nähty ennenkin: ensin laaditaan säästöohjelma ja viimeistään talousarviokäsittelyssä valtuustoryhmät palauttavat perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen osoitetut säästöt joko täysin tai osittain. Sen sijaan muut kaupungin palvelut ovat vuosi vuodelta joutuneet ahtaammalle. Tällä kertaa kaupunginorkesteri ja kaupunginteatteri tosin “pääsivät pälkähästä”, kun uudet valtionosuudet olivat avokätisempiä kuin edelliset.

Uudistumis- ja muutosohjelma ei nähdäksemme ole mitään muuta kuin perinteinen juustohöylä, jonka leikkaukset osuvat erittäin kipeästi lahtelaisten käyttämiin palveluihin.

Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan sekä kaupunginhallituksen siunaamat säästöt kulttuuri-, kirjasto- ja liikuntapalveluihin uhkaavat kaventaa muun muassa uimahallien ja kuntosalien aukioloaikoja ja heikentää hiihtolatujen kunnossapitoa. On kestämätön ajatus, että kun meillä on hyvät liikuntapaikat ja kirjastot, ja kulut niistä juoksevat, emme kuitenkaan pitäisi niitä laajasti auki kaupunkilaisille. Meidän on ehdottomasti pyrittävä parantamaan matalan kynnyksen liikuntapaikkojen saavutettavuutta ennemminkin kuin heikentämään sitä. Liikkumattomuus maksaa jo nyt valtioneuvoston vuoden 2018 selvityksen ja olympiakomitean laskelmien mukaan 69,4 – 162,6 miljoonaa euroa yhteiskunnalle. Meidän pitää osata lukea tietoa laajasti ja ymmärtää päätösten seuraukset pitkällä aikajänteellä. Säästäminen mekaanisella juustohöylällä tarkoittaa hyvinvoinnin ja terveyden osalta suurta hoitovelan kasvamista tulevaisuuteen.

Kiinnitimme viime vuonna talousarviopuheessa huomiota uudistumis- ja muutosohjelman toimenpiteiden seurannan tärkeyteen. Raportointia ohjelman etenemisestä seurataan kaupunginhallituksessa, joten toivomme sen jäseniltä tarkkasilmäisyyttä ja kunnon arviointia siitä, ovatko tehdyt toimenpiteet olleet vaikuttavia.

Toinen asia, mitä viime vuoden puheessa peräänkuulutimme, oli vaikutusten arviointi. Kuntavaalien siirron vuoksi talouarvioprosessi oli tällä kertaa erityisen nopea. Joitain vaikutuksia oli tunnistettu, joitain heikosti selostettu ja joitain ei ollenkaan arvioitu. Osa esitetyistä uudistumis- ja muutosohjelman toimenpiteistä on myös täysin strategian vastaisia. Valmisteluvaiheessa jo tulisi arvioida, ovatko toimenpiteet valtuuston hyväksymän strategian tai kärkihankkeiden mukaisia.

Edelleen siis kaipaamme tähän muutosta ja laajempaa ymmärrystä vaikutusten arvioinnista, jotta voimme vahvistaa tiedolla johtamista ja faktoihin perustuvaa päätöksentekoa.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Vuosi 2021 on ollut koronapandemiasta huolimatta hyvä. Erityisesti hyvä siksi, että Lahti on saanut kunnian olla tänä vuonna Euroopan ympäristöpääkaupunki. Olemme tämän tittelin myötä sekä sen pohjalla olevan pitkäjänteisen ympäristötyön ansiosta saaneet uusia investointeja Lahteen ja uskon, että lisää on luvassa, jos jatkamme tällä hyväksi havaitulla polulla.

Kulunut vuosi on myös taloudellisella mittarilla ollut Lahdelle hyvä. Olemme onnistuneet kerryttämään puskuria pahan päivän varalle, minkä myötä meillä on varaa tehdä näinkin alijäämäinen talousarvio. Odotuksia tulopuolen kasvattamiseen on ladattu paljon työllisyyden kuntakokeilun onnistumiseen ja sen myötä työllisyystilanteen parantamiseen. Veropohjan kasvattaminen tulee olla päätöksenteossa kirkkaana mielessä. Se ei tule automaationa luomalla kivoja odotuksia eikä leikkaamalla kuntalaisten palveluista ja hyvinvoinnista, vaan suurella ja pitkäjänteisellä työllä ja luottamalla siihen, että olemme oikealla tiellä.

Kilpailemme päivittäin muiden kaupunkien kanssa muun muassa yritysten sijoittumisesta talousalueellemme. Toiveikkaiden odotusten lisäksi tarvitsemme yksityisten investointien tueksi myös kaupungin omia elinvoimainvestointeja, joilla kasvatamme kaupungin veto- ja pitovoimaa. Näihin kuuluvat muun muassa keskustan kehittämiseen liittyvät hankkeet sekä laaja tapahtumatarjonta.

Vuonna 2022 on odotettavissa kiinnostavia asioita. Lappeenrannan-Lahden yliopiston asema täällä Lahdessa vahvistuu entisestään uuden sähköisen liikenteen professuurin ja maisteriohjelman myötä. Kauan odotettu uusi visuaalisten taiteiden Malva-museo avautuu keväällä. Kaupunkifillarit eli mankelit saadaan ensi kertaa kokonaiseksi kaudeksi käyttöön ja kaupunki lähtee viemään eteenpäin Kisapuiston stadionia. Toivomme myös, että Ranta-Kartanon hankekokonaisuus nytkähtää vihdoin eteenpäin.

Lahti on edistyksellinen esimerkki koko Suomelle nyt ja tulevaisuudessa. Olemme uuden valtuuston voimin luomassa Lahden kaupungille uutta strategiaa, jonka tekemiseen paneudumme erityisesti tulevina viikkoina. Strategian merkitystä ei voi liikaa korostaa. Toivomme, että tuleva strategia toimii tien viitoittajana kestävän kaupunkikehityksen ja tasa-arvon edistämisen tiellä. Haluamme, että Lahti on jatkossakin rohkea ympäristökaupunki, joka katsoo pitkälle tulevaisuuteen ja joka haluaa pitää jokaisen kuntalaisen mukana pitämällä sen heikommistakin yksilöistä huolta.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Lahdella on nyt erinomainen näytön paikka. Meidän tärkeimpiä tehtäviämme koronapandemian jälkihoidossa on panostaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Sen vuoksi Vihreä valtuustoryhmä tekee seuraavat muutosesitykset:

s. 50 Wellamo-opisto tulo-odotuksia pienennetään 130.000 €
Tekstimuutos:
Poistetaan saman sivun toisen palstan Toiminnan painopistealueet -osion viimeinen kappale: ”Vuoden 2022 talousarvion tuloarvio edellyttää kurssimaksujen korottamista noin 15 prosenttia syksystä 2022 alkaen.”

s. 51 Osallisuuden menoihin lisätään 100.000€
Tekstimuutos:
Lisätään saman sivun toisen palstan Toiminnan painopistealueet -osion toisen kappaleen loppuun lause: “Kirjaston toimipisteiden turvallisuutta parannetaan.”

s. 53 Liikunnan ja kulttuurin menoihin lisätään 400.000 €
Tekstimuutos:
Poistetaan samalta sivulta seuraava lause toisen palstan toiseksi viimeisestä kappaleesta: “Uudistumis- ja muutosohjelman mukaiset taloudelliset tavoitteet kohdistuvat liikunta-alueiden kunnossapitoon ja liikuntapaikkojen aukioloaikoihin.”