Lahden ensi vuoden talousarvio hyväksyttiin pitkän käsittelyn päätteeksi. Valtuustoryhmien välisissä neuvotteluissa tuli selväksi, että harvasta ennakkoon tiedossa olleesta muutosesityksestä vallitsee yksimielisyyttä ja että valtuusto tulisi äänestämään useista erilaisista muutosesityksistä.

Fellmannian auditoriossa käydyssä keskustelussa väännettiin muun muassa keskustavisiosta, oltiin huolissaan Nastolan kouluverkosta, valtuuston vaikutusmahdollisuuksista sekä lahtelaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Vihreällä valtuustoryhmällä ei ole ryhmäkuria, joten kukin valtuutettu tekee aina lopulta oman päätöksensä, miten äänestää. Tähän tekstiin on koottu vihreän valtuustoryhmän kannalta talousarviokokouksen kiinnostavimmat äänestykset ja kerrottu, miten valtuusto ja omat valtuutettumme äänestivät.

Vihreän valtuustoryhmän tekemistä muutosesityksistä ainoastaan liikuntapalveluihin kohdistunut menolisäys 400.000€ tuli hyväksytyksi valtuuston käsittelyssä äänin 56-3. Muutosesitystä vastustivat ainoastaan Francis McCarron (kok), Simon Ekpa (kok) ja Sami Suontama (ps). Muutosesityksen myötä saadaan varmistettua liikuntapaikkojen, kuten uimahallien aukioloaikojen säilyttäminen nykyisellä tasollaan.

Wellamo-opistoa koskeva muutosesityksemme, jolla olisi vältetty opiston kurssimaksuihin kohdistuva 15% nousu kaatui äänestyksessä äänin 33-24, poissa 2. Muutosesitystä kannattivat vihreiden lisäksi Vasemmistoliitto ja SDP.

Osallisuuden budjettiin ja erityisesti kirjastolle esitetty 100.000€ menolisäys kaatui äänestyksessä 51-8. Muutosesitystä kannattivat Riina Puusaari (vihr), Jouni Kaikkonen (vihr), Eveliina Aaltonen (vihr), Minerva Kastehelmi (vihr), Elisa Lientola (vas), Oskari Päätalo (vas), Anna Kaisa Kupiainen (vas) sekä Tapani Ripatti (sd).

Vihreän valtuustoryhmän enemmistö kannatti Vasemmistoliiton muutosesitystä kulttuuripalveluiden määrärahojen leikkausten perumisesta (82.000€). Esitys kaatui äänestyksessä 35-24. Vihreistä Tapiola äänesti esitystä vastaan.

Valtuustoryhmän enemmistö äänesti myös SDP:n muutosesityksen puolesta, jolla haluttiin osoittaa 150.000€ määräraha harrastustoimintaa järjestävien järjestöjen avustusten korottamiseen. Esitys kaatui äänestyksessä äänin 32-27. Vihreistä Puusaari äänesti esitystä vastaan.

Valtuustoryhmä kannatti yksimielisesti Vasemmistoliiton muutosesitystä, jolla olisi korjattu varhaiskasvatuksen budjetissa oleva alijäämä (1,4M€). Vihreä valtuustoryhmä pitää kuntalain vastaisena tietoista alibudjetointia. Esitys kuitenkin kaatui äänestyksessä selvin luvuin 51-8.

Talousarviokäsittelyssä äänestettiin kahdesta Lahden keskustavisioon liittyvästä kirjauksesta. Pro Lahti esitti, että viime valtuustokaudella päätetty keskustavision tulisi tuoda uudelleen valtuuston päätettäväksi. Pro Lahden esitys kaatui äänestyksessä 42-17. Perussuomalaiset puolestaan esittivät tekstimuutosta, jossa Mannerheiminkatu pidetään jatkossakin koko matkaltaan nelikaistaisena, Mannerheiminkadulta ei tehtäisi liittymää Vuoksenkadulle eikä Saimaankadulle toteutettaisi Sairaalanmäen kohdalle kansiratkaisua. Muutosesitys meni äänestyksessä läpi äänin 25-34. Vihreiden äänet jakautuivat kummassakin äänestyksessä siten, että Tapiola äänesti edellä mainittujen muutosesitysten puolesta ja muut vihreät pohjaesityksen mukaan.

Valtuusto hyväksyi useiden äänestysten jälkeen lopulta ainoastaan yhden menolisäyksen – nimenomaan vihreiden muutosesityksen koskien liikuntapalveluita. Kun talousarvio oli käsitelty, kokoontui kaupunginhallitus ratkaisemaan, miten tämä 400.000 euron menolisäys katetaan. Kokouksensa päätteeksi kaupunginhallitus esitti valtuustolle, että alijäämää ei kasvateta, vaan summa katetaan säästämällä sivistyspalveluiden ostoista 200.000 euroa ja lisäämällä omaisuuden myyntivoitto-odotuksia 200.000 eurolla. Esitys herätti osassa valtuutettuja suurta hämmästystä, sillä valtuuston käsittelyssä oli juuri aiemmin päätetty, ettei summaa kateta budjetin sisältä. Elisa Lientola (vas) teki kaupunginhallituksen esityksestä hylkäysesityksen, mikä kaatui äänestyksessä äänin 37-22. Osa valtuutetuista jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.