Lahden Vihreiden hallitus hyväksyi kokouksessaan 15.2.2021 kuntavaaliohjelman tulevalle valtuustokaudelle. Ohjelma koostuu kolmesta eri osa-alueesta:
– vihreä, kestävä ja kehittyvä,
– kasvatus, koulutus ja opiskelu sekä
– kulttuuri, liikunta ja osallisuus.

Kuntavaaliohjelman tavoitteena on pitää kiinni Lahden kunnianhimoisesta hiilineutraaliustavoitteesta ja tehdä kaupungistamme sellaisen, jossa jokaisen asukkaan on helppo tehdä arkipäivän ilmastotekoja. Haluamme panostuksia pyöräilyyn ja kävelyyn joukkoliikenteen kehittämistä unohtamatta. Kasvavassa kaupungissa emme saa unohtaa luonnon monimuotoisuuden edistämistä ja lähiluonnon merkitystä myös asukkaiden hyvinvoinnille.

Tavoitteenamme on, että säästöpaineista huolimatta jokaisella lahtelaisella on mahdollisuus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen, peruskoulutukseen ja toisen asteen koulutukseen. Haluamme, että 5-vuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuskokeilusta tehdään pysyvää toimintaa ja että harrastustakuu laajennetaan koskemaan kaikkia lahtelaisia lapsia.

Mielestämme jokaisella lahtelaisella on oltava mahdollisuus nauttia kulttuuripalveluista ja taiteen harrastamisesta. Keskeinen osa kulttuuripalveluita on kattava kirjastoverkko sekä orkesterin, teatterin, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten verkosto. Haluamme lisätä kaupunkilaisten osallisuutta ja odotammekin innolla uutta, koko kaupungin kattavaa aluedemokratiaa eli kumppanuuspöytämallia. Lisäksi haluamme jatkaa osallistuvan budjetoinnin kehittämistä sekä vahvistaa päätöksenteon avoimuutta.

Lue kuntavaaliohjelma kokonaisuudessaan:
Lahden Vihreiden kuntavaaliohjelma 2021