Valtuustoryhmän puheenjohtaja Riina Puusaari piti vihreiden ryhmäpuheenvuoron

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut 

Kuluva vuosi on ollut varsin erilainen kuin mitä viime vuoden talousarviota laatiessa osasimme odottaa. Koronakriisi yllätti meidät kaikki ja valtakunnalliset koronarajoitukset tulivat arkielämän lisäksi näkyviksi myös kuntataloudessa. On selvää, että vielä keväällä poikkeukselliselta tuntunut tilanne on kuukausi kuukaudelta muuttunut uudeksi normaaliksi. 

Koronakriisin vaikutukset erityisesti matkailun, ravintolapalveluiden ja tapahtumia järjestävien toimijoiden talouteen ovat tuntuvia, mikä näkyy Lahdessa myös kaupungin oman tytäryhtiön KOKO Lahden tuloksessa sekä Lahden museoiden, kaupunginorkesterin ja kaupunginteatterin kävijämäärissä ja tuloissa. Eri toimialojen taloudellisen tilanteen kiristyessä työttömien määrä kasvaa ja kaupungin verotulot pienenevät. 

Onneksi valtion puolelta saatiin alkukesällä päätös kunnille osoitettavista koronatuista, joita myös Lahti on saanut kiitettävän määrän. Ilman näitä tukia olisi tämän talousarvion rakentaminen ollut suoraan sanottuna todella synkkää eikä veronkorotuksilta olisi vältytty. 

Nostan yhtenä esimerkkinä valtion koronatuista joukkoliikenteen lipputulomenetyksiin suunnatun tuen. Lahti sai joukkoliikenteen lipputulojen menetykseen merkittävän kompensaation valtiolta, minkä vuoksi meillä ei ole suuria paineita bussilippujen hintojen korotukseen ja voimme jatkaa runkolinjastosuunnitelman toimeenpanoa sekä muita toimenpiteitä, joilla teemme joukkoliikenteestä entistä toimivampaa ja houkuttelevampaa.

Koronakriisistä huolimatta vuosi 2021 näyttää kuitenkin hyvällä tavalla jännittävältä ja odottamisen arvoiselta. Juhlimme Lahdessa Euroopan ympäristöpääkaupunkivuotta, tulemme uudistamaan lähidemokratiamallin koskemaan koko kaupunkia ja ja todennäköistä on, että kotimaan matkailun suosion kasvaessa yhä useampi suomalainen rohkaistuu käymään täällä meillä Lahdessa. 

Näitä ajatuksia vasten kaupunkipyörähankinta ja panostukset keskustan viihtyisyyteen ja elinvoimaan tulevat juuri oikeaan aikaan.

Uuden taide-, juliste- ja muotoilumuseon piti avautua ensi vuonna, mutta sen avautumista joudumme valitettavasti odottamaan kevääseen 2022. Sen sijaan uusi kehätie avautuu liikenteelle jo tänä vuonna, mikä antaa meille mahdollisuuksia Mannerheiminkadun kehittämiseen yhtenä kaupungin katuna.

Tästäkin syystä olemme toiveikkaita, että pääsemme Lahden kannalta suotuisaan neuvottelutulokseen valtion kanssa liikenteen ja asumisen kehittämisestä eli MAL-sopimuksesta. Tarvitsemme turvallisen pyöräpysäköinnin ja lisää liityntäpysäköintiä matkakeskuksen yhteyteen. Muun muassa tällaisiin kestävää liikkumista edistäviin hankkeisiin voisimme saada rahoitusta MAL-sopimuksella.

Se kannattaa kuitenkin huomioida, että tuleva MAL-sopimus vaatii erillisen lisätalousarvion, sen kuluja ei ole voitu tähän talousarvioon vielä riittävällä tasolla arvioida.

Työllisyyden kuntakokeilu on onnistuessaan Lahdelle ja siinä mukana oleville naapurikunnille lottovoitto. Kuntakokeilu koskee kaikkia alle 30-vuotiaita työnhakijoita sekä erityisen vaikeasti työllistyviä, joihin kuuluvat maahanmuuttajat ja ne, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Näin ollen työllisyyden kuntakokeilu ehkäisee myös syrjäytymistä ja lisää henkilökohtaista hyvinvointia.

Lähivuosina panostamme edelleen julkiseen rakentamiseen uusien päiväkotien ja monitoimitalojen rakentamisella sekä vanhojen rakennusten, kuten kaupungintalon, peruskorjauksilla. Paavolan kampuksen osalta kokeilemme uudenlaista rahoitusjärjestelyä, mikä keventää kaupungin omaa velanottoa.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Tämän vuoden talousarvion laatimisprosessi on ollut jälleen kerran omanlaisensa. Elokuun valtuustoseminaarissa valtuustoryhmiä pyydettiin kotiläksynä tekemään selkeät leikkaus- ja säästölistansa sekä esittämään, mistä saadaan kerrytettyä myös lisätuloja. Sinänsä oli hyvä, että tällainen valtuustoryhmiä osallistava tehtävä annettiin – ainakin me vihreät teimme työtä käskettyä – mutta oliko näistä ryhmätöistä mitään iloa kaupunginjohtajalle talousarvion laadinnassa, sitä en osaa sanoa.

Lokakuun perinteinen talousarvioseminaari pidettiin kaksipäiväisenä, mutta talousarviota siellä käsiteltiin vain kaksi tuntia. Seminaariin oli tungettu niin paljon muuta ohjelmaa, että valtuusto ei ehtinyt käydä perusteellista keskustelua talousarviosta. 

Kovan palautteen vuoksi talousarviokeskustelu päätettiin kuitenkin pitää, mutta lopulliseksi päiväksi valikoitui marraskuun valtuustoinfo, joka pidettiin kaupunginhallituksen talousarviokäsittelyn jälkeen. Tätä ei voi pitää hyvänä toimintajärjestyksenä.

Toivottavasti valtuustoryhmiltä tullut palaute otetaan tosissaan ja ensi syksyn talousarvioseminaarissa keskitytään painokkaasti nimenomaan talousarvioasioihin.

Vaikka tällä hetkellä koronakriisi aiheuttaa oman epävarmuutensa talousarvion rakentamiseen, vaikuttaa suurin haaste valmistelussa kuitenkin vuodesta toiseen olevan sama, nimittäin vaikutusten arvioinnin puute. Tähän kaipaamme muutosta, koska haluamme vahvistaa tiedolla johtamista ja faktoihin perustuvaa päätöksentekoa.

Talousarvion tueksi on laadittu 30 kuukauden talouden tasapaino-ohjelma, jolla tavoitellaan merkittäviä ja nopeita toimintatapojen muutoksia sekä elinvoiman ja kilpailukyvyn vahvistamista. Ohjelma on yhden A4:n mittainen, joten toimenpiteiden tarkempi valmistelu jää palvelualueiden vastuulle. Erityisesti tämän tasapaino-ohjelman toimenpiteiden valmisteluun kaipaamme kunnollista ennakkovaikutusten arviointia tulevina vuosina. Onkin hyvä, että ohjelmassa on tunnistettu toimenpiteiden vaikuttavuuden seurannan tärkeys.

Tämän syksyn talousarvioneuvotteluissa olemme puolustaneet sivistystä ja kulttuuria.

Haluamme säästöpaineista huolimatta jatkaa panostamista kaupungin tulevaisuuteen ja erityisesti lapsiin ja nuoriin. Olemme muun muassa halunneet varmistaa päivähoidon alueellista saatavuutta ja saimme yhteistyössä muiden puolueiden kanssa talousarvioon kirjauksen Nastolan vuorohoidon säilyttämisestä.

Lisäksi olemme iloisia, että harrastustakuu on päässyt mukaan ensi vuoden kärkihankkeisiin ja että sen rinnalle on nostettu myös arkiliikunnan edistäminen. 

Tulemme tänään kannattamaan sivistyksen palvelualueen ostopalveluihin kohdistuvan leikkauksen perumista sekä 30%:n maksimiosuutta yksityisen päivähoitoon.