Valtuustoryhmän puheenjohtaja Salla Palmi-Felin piti vihreiden ryhmäpuheenvuoron

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Vihreä talouspolitiikka perustuu kestävyyteen ja kohtuullisuuteen. Siksi talouden tulee toimia ihmisten hyvinvoinnin, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden sekä luonnon ja ympäristön kantokyvyn turvaamiseksi.

Hyvinvoinnin pitkän aikavälin edellytyksiä ei kannata tuhota lyhyen tähtäimen säästöjen toivossa, vaan julkinen talous on tasapainotettava uskottavasti pitkällä aikavälillä.

Tämä tuo meille kuntapoliitikoille haasteen, koska kaupunkien budjetit mietitään vuosi kerrallaan. Samoin kuin muut puolueet, olemme sitoutuneet tasapainotusohjelman toteutumiseen. Ohjelmaa tulee kuitenkin päivittää tiedon lisääntyessä, sillä mikään ei ole kaupunkilaisten hyvinvoinnille haitallisempaa, kuin typerästi ja hätäisesti toteutetut suuret säästöt.

Säästötarpeet eivät myöskään johdu huonosta menokurista, sillä jo useita vuosia Lahdessa on toteutettu mittavia säästöjä ja esimerkiksi henkilöstöä on vähennetty systemaattisesti.

Samalla kuitenkin Hyvinvointiyhtymän vaatimasta rahoituksesta aiheutuu valtavat säästöpaineet esimerkiksi sivistyksen palvelualueelle. Hyvinvointiyhtymän tilanne onkin väistämättä yksi tulevan vuoden suurista haasteista. Miten kulut saadaan hallintaan repimättä säästöjä henkilökunnan ja potilaiden selkänahasta ja vahingoittamatta kaupungin peruspalveluita?

On selvää,  että talouden tasapainoa ei tulla saavuttamaan peruspalveluista säästämällä, vaan erityisesti tulokertymää kasvattamalla.

Kaikille hyvät palvelut turvataan ensisijaisesti huolehtimalla kaupungin vetovoimasta, työllisyydestä, laajasta veropohjasta ja verotuksen riittävästä kokonaistasosta.

Me vihreät haluamme panostaa hyvinvointierojen kaventamiseen, koulutukseen sekä viihtyisään kaupunkiympäristöön. Kunnat vastaavat arkielämämme ympäristöstä ja me voimme vaikuttaa siihen että ihmisten arki kunnassa sujuu mahdollisimman hyvin.

Olemme myös sitä mieltä, että hyvinvointieroja ehkäistään parhaiten turvaamalla laadukkaat julkiset palvelut kaikille, tunnistamalla haavoittuvassa asemassa olevia riskiryhmiä ajoissa ja tarjoamalla heille kohdennettuja palveluja. Kunnan tulee taata, että asukkaamme ovat yhdenvertaisessa asemassa eikä ketään jätetä yksin.

Emme halua jättää yksin myöskään lapsia. Pidämme tärkeänä sitä, että jokainen lapsi pääsee varhaiskasvatuksen pariin perheen niin halutessa ja saa koulupolulta hyvän pohjan elämästä selviytymiseen. Kunnissa voidaankin torjua hallituksen tekemiä lasten asemaa heikentäviä esityksiä, kuten Lahdessa jo tehtiin subjektiivista päivähoito-oikeutta koskien. Lasten asema on esillä myös tässä talousarviossa, sillä varhaiskasvatukseen ja koulutukseen kohdistettuja leikkauksia ei hyväksytä.

Kunta voi päätöksillään vaikuttaa myös ilmastonmuutoksen torjuntaan. Keskimääräisen suomalaisen päästöt ovat lähes kuusinkertaiset vaikkapa intialaiseen verrattuna. Siksi myös yksittäisten ihmisten ja yksittäisten kaupunkien valinnoilla on merkitystä. Lahti on jo tehnyt hienoa työtä ympäristökaupunkina, mutta paljon on vielä tehtävää. Voimme olla etulinjassa tekemässä Suomesta ympäristöasioiden edelläkävijää niin asukkaiden arjessa kuin myös talousmielessä.

Kuntien käsissä on myös keinoja tukea uusien työpaikkojen syntyä ja auttaa ihmisiä työttömyydestä kohti työtä. Erityisen tärkeää on, että löydämme ratkaisuja nuorisotyöttömyyteen. Haluamme että Lahden kaupunki tukee erilaisia väyliä päästä mukaan työelämään. Työpaikkojen syntyä voidaan tukea myös käyttämällä paikallisia yrityksiä hankinnoissa ja tekemällä aiempaa monipuolisempaa yhteistyötä yritysten kanssa.

Uutta työtä luodaan puolestaan parhaiten sijoittamalla uusiin ratkaisuihin, kuten esimerkiksi puhtaaseen energiaan ja kestävään rakentamiseen. Yksi hyvä esimerkki on Päijät-Hämeen jätehuollon tekemät panostukset kiertotalouteen, joihin tullaan jo tutustumaan eri puolilta maailmaa. Yhdessä voimme rakentaa kuntiin kestävää ja reilua taloutta ja työtä.

Haluamme ottaa lahtelaiset aktiivisemmin mukaan toimimaan kaupunkinsa hyväksi. Meidän tulee luoda kolmannen sektorin yhteisöille entistä paremmat mahdollisuudet suunnitella toimintaansa pitkän aikavälin näkökulmasta ja tarjota kuntalaisille uudenlaisia väyliä osallistua päätöksentekoon muun muassa lähidemokratiaa kehittämällä.

Me Vihreät olemme tyytyväisiä siihen, että tässä talousarviossa näkyvät monet meille tärkeät asiat. Varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen kohdistetut säästöt torjutaan, Jalkarannan kirjastoa ei lakkauteta ja lapset, nuoret ja opiskelijat saavat jatkossa alennetun kausilipun joukkoliikenteeseen. Lisäksi muun muassa nuorten palveluihin laitetaan lisäresursseja ja keskustan hyvän esityksen pohjalta nuorten kuraattori- ja psykologipalveluita parannetaan.

Nämä ovat tietenkin vain torjuntavoittoja, joilla estetään tilanteen huononeminen entisestään. Tässä taloustilanteessa voimme kuitenkin iloita niistäkin. Samalla talousarviossa näkyy aiempaa vahvemmin ajatus hyvinvointierojen torjuntaan panostamisesta erityisesti lasten ja nuorten osalta. Tämä on oikea suunta.

Haluankin kiittää kaikkia ryhmiä hyvästä yhteistyöstä neuvotteluissa. Neuvottelut käytiin erittäin hyvässä hengessä ja suurista linjoista tuntui olevan vahva yhteinen näkemys. Vaikka politiikkaan väistämättä kuuluvatkin näkemyserot ja niiden yhteensovittaminen, koen että monilla puolueilla on vilpitön halu rakentaa yhdessä Lahdesta parasta mahdollista Lahtea.