Vihreä valtuustoryhmä näki aiheelliseksi lähteä tutustumaan itäisen Lahden palveluverkkoon meneillä olevien ja tulevien muutosten vuoksi. Nastolan osalta palveluverkko on suurten mullistusten edessä ja asioiden selkeyttämisen vuoksi nähtiin parhaaksi tehdä maastokatselmus päätöksenteon tueksi. Lisäksi valtuustoryhmä tutustui Kunnaksen ja Myllypohjan kouluihin.

Lahden vihreän valtuustoryhmän matka alkoi kaupungintalolta ja suuntasi Villähteentietä pitkin Erstaalle. Matka jatkui Villähteeltä kirkonkylän kautta Rakokiveen ja sieltä Uuteenkylään. Uudenkylän puukoulun jälkeen tutustuttiin urheilukeskuksen seutuun, mahdolliseen uuteen skeittipuiston sijaintiin ja sieltä edelleen Koiskalantietä uuden Kyynäränkannaksen asuinalueen halki kohti Kunnasta ja Myllypohjaa.

Noin kolme tuntia kestänyt matka herätti ryhmässä paljon ajatuksia ja paluumatkalla todettiinkin, että Nastolan puolella lähes jokaista vierailtua kohdetta kohtaavat suuret muutokset ja myös suuret investoinnit.

Matkan tarkoituksena oli ymmärtää itäisen Lahden palveluverkkoa kokonaisuutena paremmin. Matka oli tämän tarkoituksen valossa onnistunut.