Lahden Vihreä valtuustoryhmä kannatti yksimielisesti uuden taide- ja muotoilukeskuksen perustamista Malskille maanantain valtuustokokouksessa. Valtuusto päätyi hyväksymään perustamisen, jos hankkeelle asetetut ehdot toteutuvat, äänin 45-14. Hanke on erittäin tärkeä alueen elinvoiman ja museotoiminnan kannalta.

Jos haluamme Lahdessa hyötyä museoiden kovasta nosteesta ja houkutella aluevaikutustutkimusten mukaan alueelle runsaasti rahaa jättäviä museovierailijoita, on meidän investoitava uudenlaiseen museotilaan ja -toimintaan. Yhdessä Sibeliustalon sekä laadukkaiden hotelli- ja ravintolapalveluiden kanssa kunnianhimoisesti toteutettu taide- ja muotoilukeskus voi nostaa Lahden yhdeksi kiinnostavimmista matkailukaupungeista Suomessa.

Matkailuala on Suomen nopeimmin kasvava ala ja siinä erityisesti kulttuuri- ja luontomatkailu ovat olleet nousevina trendeinä. Museot puolestaan luovat pohjan kulttuurimatkailun kasvulle ja niihin tulee Lahdessakin uskaltaa panostaa.

Kuten kaikissa suurissa hankkeissa, tässäkin on tietysti riskejä, mutta suurempana uhkana Vihreä valtuustoryhmä näkee sen, että jätämme taas kerran riskien pelossa toteuttamatta Lahden kannalta merkittävän hankkeen.

On hyvä muistaa, että museoiden toimintaa ei tule mitata ainoastaan rahassa. Museoilla on tärkeä perustehtävä kulttuuriperintömme säilyttämisessä, minkä lisäksi taide- ja muotoilukeskus tuo uusia mahdollisuuksia myös Lahden museopedagogiseen toimintaan.

Lahden Vihreä valtuustoryhmä jätti maanantain kokouksessa myös kaksi valtuustoaloitetta. Valtuustoaloitteet koskivat joukkoliikenteen järjestämistä Lapakiston virkistysalueelle sekä nuorisovaltuuston aloitteiden tuomista kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Valtuustoaloitteet löydät kokonaisuudessaan täältä.