– Vihreät lähtivät tekemään talousarviota sivistysasiat edellä. Halusimme, että meille tärkeiden palveluiden, kuten kirjaston, päivähoidon sekä koulutoimen palvelut turvataan myös tulevaisuudessa – joukkoliikenteen kehittämistä unohtamatta, kertoo Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Aleksi Mäntylä.

– Erityisen iloisia olimme siitä, että subjektiivinen päivähoito-oikeus saatiin palautettua Lahteen. Kaikkien lasten yhdenvertainen oikeus varhaiskasvatukseen oli tärkeimpiä teemoja vaaliohjelmassamme ja on ollut tavoitteenamme koko ajan, lisää valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Salla Palmi-Felin.

– Alkuperäisessä kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä oli mukana maininta, jonka olisi voinut ymmärtää siten, että tulevaisuudessa kirjastoista voitaisiin tehdä nk. kylmäasemia. Esityksestä löytyi myös tulkinnanvarainen viittaus mahdolliseen kirjastoverkon karsimiseen, Mäntylä kertoo.

– Nämä kirjaukset saatiin kuitenkin vihreiden esityksestä poistettua kaupunginhallituksen talousarvioesityksestä. Uskomme, että kirjastot tulevat todennäköisesti tulevaisuudessa esittämään entistä isompaa roolia ihmisten kohtaamispaikkana, sillä lisääntyvä teknologia ei poista ihmisten tarvetta kohdata toisiaan. Näin ollen kannatimme valtuuston talousarviokokouksessa kirjastojen kehittämiseen liittyvän kirjauksen muuttamista edelleen vielä muotoon, jossa kirjasto- ja tietopalveluja sekä palveluverkkoa uudistetaan asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta edistäen, toteaa Palmi-Felin.

– Kaupunginhallituksen talousarviokäsittelyssä halusimme muuttaa myös varhaiskasvatuksen palvelusetelimalliin liittyviä kirjauksia, kertoo Mäntylä.

Kirjaus saatiin Mäntylän mukaan vihreiden esityksestä sellaiseen muotoon, että palvelusetelijärjestelmä kehitetään niin, että sen kriteerit mahdollistavat paikallisten yrittäjien mukanaolon ja että yksityisen osuus rajataan enintään 30% kaikista varhaiskasvatuksessa olevista lapsista.

– Tällä tavoin varmistamme kunnallisen päivähoidon toimintavarmuuden – unohtamatta paikallisia päivähoitoyrittäjiä, Palmi-Felin lisää.

Kyseinen kirjaus meni kaupunginhallituksen esityksen mukaisena valtuustossa läpi.

– Perusopetukseen esitimme kaupunginhallituksessa lisättäväksi 300 000 euroa, jotta suunnitteilla olleet opettajien ja avustajien henkilöstövähennykset voitaisiin torjua. Tästä saimme kaupunginhallituksessa läpi 200 000 euron lisäyksen perusopetukseen, kertoo Sami Metsäranta, joka edustaa vihreitä sivistyslautakunnassa.

Jäljelle jäänyt 100 000 euroa on tarkoitus säästää tukipalveluista. Metsäranta toteaa, että perusopetuksesta säästäminen olisi ollut erittäin huono signaali – etenkin nyt kun Lahti on ottanut käyttöön perusopetuksen inkluusiomallin, jonka arvioidaan ennemminkin lisäävän henkilöstön määrän tarvetta, kuin vähentävän sitä.

– Esitimme myös joukkoliikenteeseen työttömien päivälippukokeilua seniorilippujen tapaan sekä opiskelijoille edullisemman kuukausilipun toteuttamista. Näitä emme saaneet ihan näin sisälle tähän talousarviokirjaan, mutta esittelijä muutti esitystä suuntaan, joka selvästi pyrki huomioimaan ajatuksemme, Lahden Vihreiden puheenjohtaja Riina Puusaari kertoo talousarviokokousta edeltäneistä neuvotteluista.

Maantaina hyväksytyssä talousarviossa lukeekin: ”Seniorilipusta saatujen kokemusten pohjalta selvitetään päivälippukäytännön jatkamista ja mahdollista laajentamista”. Lisäksi talousarviossa mainitaan opiskelijat: ”Selvitetään myös opiskelijoiden kuukausilipun toteuttamisen mahdollisuudet”.

– Vihreät toivovat, että tämä selvitys menee myös toteutusvaiheeseen, sillä joukkoliikenne on nuorille opiskelijoille polkupyörän ohella keskeinen liikkumisen muoto ja opiskelijoiden tulot ovat varsin alhaiset, Puusaari toteaa.

Vihreää valtuustoryhmää puhutti myös kaupunginteatterin ja kaupunginorkesterin mahdollinen yhtiöittäminen sekä mahdollinen tukitoimintojen siirtäminen KOKO Lahti Oy:n osaksi. Kuten Aleksi Mäntylä ryhmäpuheenvuorossaan totesi, yhtiöittäminen on vihreille asia, joka tulee selvittää.

– Ilman kunnollista selvitystä yhtiöittäminen ja/tai toimintojen siirtäminen voi aiheuttaa enemmän kuluja kuin säästöjä. Kaupunginhallituksen talousarvioesityksessä oleva kirjaus oli kuitenkin liian ehdoton asian suhteen ja siksi kannatimme valtuuston talousarviokokouksessa SDP:n muutosesitystä, jossa yhtiöittäminen tutkitaan ensin kunnolla ennen varsinaisten päätösten tekemistä, Mäntylä kertoo.

Valtuuston kokouksen aikana vihreiden valtuutetun Jouni Kaikkosen esityksestä valtuusto päätti yksimielisesti poistaa maininnan kahden ryhmäperhepäiväkodin ja Joutjoen päiväkodin lopettamisesta. Uuden kirjauksen mukaan sivistyslautakunta etsii korvaavat hoitopaikat lopetettaville ryhmille ja Joutjoen päiväkodille.

Lisäksi valtuustossa äänestettiin muun muassa 150 000 euron tuesta junioriliikunnan tilavuokriin. Rahat päätettiin ottaa konsernipalveluiden menoista. Vihreiden valtuustoryhmän äänet jakaantuivat äänestyksessä, koska päätöksen koettiin suosivan tiettyjä harrastuksia.

 

Lisätietoja:
Aleksi Mäntylä
valtuustoryhmän puheenjohtaja
puh. 044 3243342

Salla Palmi-Felin
valtuustoryhmän varapuheenjohtaja
puh. 040 5928071