HYVINVOINTITALOUS

Reilua taloutta, uutta työtä ja kestävää hyvinvointia

Taloudesta on tullut viime aikoina arvo, jota ei tarvitse perustella. Tästä johtuen kunnissa asioita tarkastellaan helposti vain lyhytkestoisten taloudellisten vaikutusten näkökulmasta.

Lahden Vihreiden mielestä kaupungin tarkoitus ei ole tuottaa taloudellista tulosta. Sen tehtävä on tuottaa asukkailleen mahdollisimman suurta hyvinvointia tulevat sukupolvet ja luonto huomioiden.

Lahden Vihreille on tärkeää, että kaupunki huomioi hankinnoissaan entistä paremmin työllisyyden sekä energiatehokkuuden ja uusiutuvat energiaratkaisut. Samalla kaupungin tulee tukea mahdollisimman paljon paikallista pienyrittäjyyttä.

LÄHIPALVELUT

Kehittämällä lähipalveluja turvaamme sujuvan arjen

Lähellä olevat palvelut tukevat monin tavoin kuntalaisen hyvinvointia. Lahden Vihreät uskoo, että lähipalveluita kehittämällä lisäämme kaikenikäisten halukkuutta muuttaa alueelle.

Hyvän asumisen pohjana ovat toimivat kulkuyhteydet, edullinen ja kattava julkinen liikenne sekä laadukkaat kevyen liikenteen väylät. Turvalliset lähikoulut ja päiväkodit sekä terveyspalvelut takaavat arjen sujumisen. Kirjastotilan ja -palvelujen ohella lähikirjasto tuo saataville myös kaupungin sähköiset palvelut.

Hyvät ulkoilureitit ja mahdollisuudet liikkua lisäävät lahtelaisten hyvinvointia. Lähiluonto tuo virkistystä asukkaille ja tekee ympäristöstä viihtyisän.

KOULUTUS

Puolustamme yhdenvertaista ja laadukasta päivähoitoa, perusopetusta ja toisen asteen koulutusta

Lahtelaisten lasten perusoikeuksia ovat laadukas ja yhdenvertainen päivähoito ja perusopetus. Ne ovat myös kaupungin keskeisiä vetovoimatekijöitä.

Lahden Vihreille on tärkeää, ettei lasten oikeutta varhaiskasvatukseen enää rajata, ryhmäkokoja kasvateta eikä koulumatkoja venytetä kohtuuttoman pitkiksi. Kouluinvestointien yhteydessä tulee suosia ympäristöystävällistä puurakentamista.

Lahdessa on panostettava laadukkaaseen opetukseen, koulurauhan turvaamiseen ja opettajien sekä opetusta tukevan henkilöstön palkkaamiseen ja osaamisen kehittämiseen.

KAUPUNKISUUNNITTELU

Yhdessä rakennamme uutta, vihreämpää Lahtea

Kaupunkisuunnittelulla on tärkeä merkitys ilmastonmuutoksen torjunnassa. Panostamalla jalankulkuun, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen vähennämme yksityisautoilun aiheuttamia päästöjä.

Haluamme lisätä katujen vehreyttä sekä huolehtia leikki- ja oleskelupaikkojen riittävyydestä. Viihtyisä elinympäristö luo hyvinvointia ja kuhinaa kaupunkiin.

Lahti on muutakin kuin rakennuksia. Se on myös perinteistä maaseutua, metsiä ja vesistöjä. Tiivistämällä yhdyskuntarakennetta voimme säilyttää olemassa olevia viheralueita.

Lahden Vihreät tekee töitä vesistöjen ja luonnon monimuotoisuuden suojelun puolesta. Haluamme myös varmistaa pohjaveden laadun ja riittävyyden.

LÄHIDEMOKRATIA

Vahvistamme demokraattista päätöksentekoa lisäämällä avoimuutta

Fiksu kunta selvittää etukäteen, mitä vaikutuksia tehtävillä päätöksillä on ihmisten arkeen ja heidän kaupunkiinsa. Näin se ennakoi enemmän ja joutuu korjaamaan virheitä vähemmän.

Lahden Vihreät haluaa lisätä päätösten ennakkoarviointia, jotta kuntalaiset voisivat entistä paremmin osallistua päätösten tekemiseen jo valmisteluvaiheessa. Samalla haluamme laajentaa Nastolassa kokeiltua lähidemokratiamallia koskemaan koko kaupunkia.

Luotamme siihen, että yhteisten asioiden hoitaminen kiinnostaa kaikkia lahtelaisia, kun heidät otetaan aidosti huomioon päätösten valmistelussa ja lähidemokratialla on virallinen asema kaupungissamme.