Sami Metsäranta toivotti puoluekoukseen osallistuvat tervetulleeksi Lahteen.

Sami Metsäranta toivotti puoluekoukseen osallistuvat tervetulleeksi Lahteen.

 

On sanomattakin selvää, että on äärimmäisen ilahduttavaa nähdä teidät kaikki täällä Lahessa! Lahtelaisille vihreille on myös todella päräyttävää se, että olemme koolla puoluekokouksena ensimmäistä kertaa täällä Lahdessa!  

Tämän puoluekokouksen pääaiheena on hyväksyä Vihreiden uusi strategia. Tässä strategiassa ei linjata politiikan sisältöjä, vaan niitä tapoja, joilla politiikkaa toteutetaan. Politiikan ja varsinkin paikallispolitiikan toteuttamistavat ovat minulle sekä paikallisyhdistyksen puheenjohtajana että lahtelaisena luottamushenkilönä tärkeä aihe, koska äkkiseltään en muista oikeastaan yhtään kokousta, jossa tähän liittyviä aiheita ei olisi mietitty – ja taas mietitty.

Koska politiikan tekemisen tavat ovat tärkeitä kysymyksiä yhdistyksille ja vihreille arjentoimijoille, niin on varmaankin luonnollista tänään ja tässä puhua lyhyesti siitä; Mitä ajatuksia ja tuntemuksia Vihreiden uusi strategia herättää lahtelaisten lasien eli niin sanottujen sleepy sleepers -aurinkolasien läpi katsottuna?

Kun Suomen 15 suurinta kaupunkia laitetaan järjestykseen sen mukaan, kuinka helposti niiden työttömät työllistyvät, jää Lahti viimeiseksi. Lahdessa rakenteellinen työttömyys on siis kaupungeista suurinta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun suhdanteet alkavat parantua ja Suomen vienti vetää, ei Lahden työttömyys välttämättä lähde laskuun muiden kaupunkien tavoin.

Rakenteellista työttömyyttä Suomessa tutkineet työllisyystutkijat Jussi ja Topias Pyykkönen ovat määritelleet kuusi rakenteellisesta työttömyydestä kertovaa tekijää. Ensimmäinen näistä tekijöistä on matala koulutustaso. Lahti asettuu niiden kaupunkien joukkoon, joiden väestöstä ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien määrä kipuaa yli 30 prosenttiin. Kun lisäksi vuosina 2016–2018 tullaan ammatillisen koulutuksen rahoituksesta leikkaamaan 284 miljoonaa euroa, tarkoittaa se käytännössä sitä, että paikallinen ammatillisen koulutuksen järjestäjä joutuu tulemaan tulevaisuudessa toimeen 30 prosenttia pienemmällä rahoituksella. Paikallisesta näkökulmasta katsottuna hallituksen tekemät ammatillisen koulutuksen leikkaukset yhdessä rakenteellisen työttömyyden ja matalan koulutustason kanssa näkyvät ja tuntuvat Lahden seudulla mitä todennäköisimmin huomattavasti tuntuvammin kuin suuremmissa otsikoissa olevat yliopistoleikkaukset.


Ennen kuin tunnelma menee liian synkäksi haluan todeta, että että olen hyvin ylpeä Lahdesta ja lahtelaisuudesta. Onhan Lahti isojen kaupunkien joukossa Se todellinen työläiskaupunki. Samaan hengenvetoon on kuitenkin syytä myös kertoa se, että valehtelisin, jos väittäisin, etten olisi joskus yön pimeinä hetkinä miettinyt sitä, että erilaisista syistä ja kehityskuluista johtuen Lahteen olisi kehkeytymässä syrjäytymisen ikiliikkuja, apparaatti, jonka pysäyttäminen tuntuu toivottomalta tehtävältä.

Kun näistä lähtökohdista tarkastelen Vihreiden uutta strategiaa edellä mainittujen Sliippari-lasien läpi, ei ole yllättävää, että huomioni kiinnittyy yhteen strategian kolmesta tavoitteista. Tässä tavoitteessa ilmaistaan, että Vihreät haluaa olla puolue, jossa politiikkaa tehdään toivon ja ilon kautta. Erityisesti toivo on Se juttu, joka saa minut innostumaan sekä miettimään, millaista on sellainen vihreän politiikan toteuttamistapa, joka herättelee, ylläpitää ja vahvistaa ihmisten toiveikkuutta?

Mitä sitten pitäisi tehdä, jos koulutusleikkaukset luovat näköalattomuutta ja siltikin pitäisi ylläpitää ja vahvistaa ihmisten toiveikkuutta politiikan keinoin? Tähän ei varmaankaan ole olemassa yhtä kaavaa, mutta yhden asian voin kuitenkin todeta tässä ja nyt – toiveikkuutta ei herätellä puheilla, vaan pienillä teoilla. Toiveikkuus ei siis herää tsempaamalla, pyytämällä, käskemällä tai vaatimalla, vaan sellaisilla teoilla, jotka ensin herättävät toiveikkaita ajatuksia ja sitten toiveikkuuden tunnetta. Yhtenä konkreettisena esimerkkinä tällaisesta toiveikkuusteosta mainittakoon Lahden Vihreiden, Hämeen Vihreiden, ruokaosuuskunnan ja ruokapiirin yhteinen uusi toimitila Lahdessa – voi sitä innon, ilon ja ideoiden määrää, mitä tämä tila ja sen käyttöönotto on meissä herättänyt tämän kevään aikana.

Tehkäämme siis toiveikkaita tekoja hyvä puoluekokousväki, sillä toivossa on helppo elää sekä Lahessa että koko Suomessa!

Kiitos.

Lahdessa 20.5.2016

Sami Metsäranta, Lahden Vihreät ry:n puheenjohtaja