Oheinen mielipiteeni on tuotu paikallislehtien, nuorten työllisyydestä vastaavien virkamiesten sekä satamapäällikön tietoon.

Mielipidekirjoituksen tarkoituksena on paikallisten nuorten työllistäminen tehtävässä, joka palvelee Lahden satamien siisteyttä, kunnossapitoa ja alueen valvontaa. Valvonnan lisääminen on tarpeen, sillä satamien veneet kohtaavat liiaksi ilkivaltaa ja varkauksia, näin siis vaikka jokaisesta tapauksesta ei satamapäällikölle tieto menisikään.

Niemen venesatama on perheemme kotisatama. Veneemme on niitä harvoja soutuveneitä, joissa perämoottoria pidetään kiinni silloinkin kun vene ei ole ajossa. Pelko omaisuuden varastamisesta ei ole aiheeton, sillä veneestämme on varastettu perämoottori viimeisen kymmenen vuoden aikana 14 kertaa.

Varkauksia tapahtuisi enemmän, jos veneilijät säilyttäisivät moottoreita veneissään kiinni. Varkauksien pelossa veneilijät kantavat moottorit mukanaan jokaiselle veneilyreissulle. Mielestäni tällaista ei voi odottaa henkilöiltä, jotka maksavat kaupungille vartioidusta venepaikastaan vuokraa. Ei ole myöskään perusteltua vedota siihen, että iso osa veneistä on laituripaikoilla porttien takana, sillä soutuveneet moottoreineen eivät tätä suojaa nauti.

Alue on vartioinfirman valvonnassa, valvonnan keskittyessä ilta ja yöaikaan. Vartiointi ei ole riittävän tehokasta, sillä varkauksia tapahtuu valvonnasta huolimatta.

Varkauksien ehkäisemiseksi pohdinnassa on ollut kameravalvonta, sataman aitaus ja puomitus sekä sähköiset kulkutunnisteet. Nämä ovat kalliita ja vaikeasti toteutettavia ratkaisuja alueiden laajan pinta-alan ja kameravalvonnan ongelmattoman toiminnan kannalta, vaikeuttaen samalla muun muassa melontamuseon tavoitettavuutta.

Perheemme on kyllästynyt varkauksiin, siksikin toteutamme äärimmäisen toimenpiteen, eli maalautamme vuosimallin 2015 venepaketin moottoreineen päivineen niin, ettei se varkaille enää kelpaisi. Tätä vaihtoehtoa ei voi olettaa venepaikastaan maksavalta kuntalaiselta, emmekä mekään tähän mielellämme ryhdy. Haluamme tehdä suojauksen kuitenkin niin, että siitä hyötyy mahdollisimman moni, siksikin palkkaamme työhön Inspiksen nuoret.

Inspis on Avoin mieli-Open Mind Ry:n nuorten toimintaryhmästä käytetty nimi. Yhdistyksen tavoitteena on edistää nuorten työllistämistä ja kehittää uusia toimintamalleja. Perheemme pitää Inspiksen tavoin tärkeänä, että nuorten energia ja osaamispotentiaali otetaan kaikkia hyödyttävään käyttöön.

Ehdotan, että kaupunki työllistäisi Inspiksen nuoret satamien palvelukseen. He huolehtisivat muun muassa alueiden siisteydestä, kunnossapidosta ja valvonnasta. Työskennellessään he toimisivat samalla alueen silmäpareina, ehkäisten varkauksia.

Tämä ratkaisu vähentäisi vartiointifirman tarvetta, keventäisi alueiden siivouksesta/kunnossapidosta vastaavien tahojen velvoitteita, edistäisi nuorisotyöllisyyttä, parantaisi satamien viihtyisyyttä sekä puuttuisi alueen väärinkäytöksiin.

Vakuutusyhtiöt maksavat satamissa tapahtuvat vahingot, joten heilläkin voisi olla intressejä osallistua nuorten työllistämiseen.

Teemu Häyrinen – aktiivikalastaja, Lahden Vihreät ry:n jäsen.