Lahti aiemmin by amatoori

Lahti aiemmin by amatoori

Kuluvan vuoden aikana niin kuntalaiset kuin vihreätkin ovat ilmaisseet
huolensa peruspalveluihin kohdistuviin leikkauksiin, sekä tukensa
kaupunkimme tulevaisuuden kannalta olennaiseen kehitykseen. Jaamme
kuntalaisten kanssa näkemyksen, jonka mukaan tärkeänä pidettiin
päivähoitoon, esi- sekä perusopetukseen ja kirjastoverkkoon panostamista,
kuntalaisten parempaa keskinäistä integraatiota, opiskelijoiden tukemista
asumisen saralla, sekä keskustan elinvoimaisuuden parantamista.

Vihreät halusivat, että päivähoidon ja esiopetuksen ostopalveluja
jatketaan. Tämä tukee heikommassa asemassa olevia lapsiperheitä, ja
parantaa palvelujen saatavuutta. Ostopalvelusopimuksia ei lakkauteta
aikataulussa, vaan jatketaan elokuulle 2016.

Pidimme myös perusopetuksessa saatavia hyviä oppimistuloksia ja työrauhaa
tärkeänä. Tämä varmistettiin talousarviossa perusopetukseen saadulla
lisämäärärahalla. Harjun koulun lakkauttamiselle saatiin aikalisä vuodelle
2015, jonka aikana kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa uudestaan.

Kirjastoverkkoa ei karsita, vaan palvelut tuotetaan jatkossakin
kuntalaisille. Ahtialan kirjaston palvelut turvataan keskittämällä palvelut
ensin terveysasemalle, jonka jälkeen kirjastotoimelle etsitään
tarkoituksenmukaiset tilat. Launeen, Kärpäsen, Mukkulan ja Renkomäen
kirjastopalvelut säilyvät, näiden lisäksi niitä tuotetaan Liipolan ja
Jalkarannan monitoimitalojen yhteydessä.

Kuntalaisten keskinäisen integraation kannalta tärkeää oli säilyttää
tarkoituksenmukaiset ja asiakaslähtöiset tilat Päijänteenkadulla. Näin
ollen monikulttuurikeskus Multi-Cultia ei siirretä aiotusti Sammonkadun
kiinteistöön. Siirron evääminen oli käyttäjien toiveiden mukaista, eikä
olisi tuonut kaupungille mainittavia säästöjä.

Vastustimme Oppilastalojen siirtämistä Lahden Talojen alaisuuteen, sillä
arvelemme sen mahdollistavan opiskelijoiden maksamien vuokrien korotuksen.
Siirtoa vastustavat hävisivät äänestyksessä, joten Oppilastalojen siirto
toteutuu.

Kaupungin elinvoimaisuuden lisäämiseksi tavoitteemme kävelypainotteisesta
keskustasta toteutuu. Aleksanterinkatu muutetaan jalankulkijoita
suosivaksi, yksisuuntaiseksi jaetun tilan kaduksi, jossa sallitaan
hidasnopeuksinen joukkoliikenne sekä yksityisautoilu. Tämä ratkaisu avaa
täysin uusia mahdollisuuksia keskustan kehittämiselle ja kuntalaisten
hyvinvoinnille.

Lahden Vihreät kiittävät niitä ryhmiä ja luottamushenkilöitä, jotka tukivat
yhteisiä tavoitteitamme.

Valtuustossa asiaamme edistivät vihreät valtuutetut: Aleksi Mäntylä
(valtuustoryhmän pj.), Onerva Vartiainen sekä Kirsti Vaara.
Sivistysasioissa kuntalaisten etuja turvaamassa oli Sami Metsäranta (sivistyslautakunnan jäsen, Lahden Vihreiden vpj.)