Lahden Vihreät ja Lahden Vihreät Nuoret: 

EU:n on aika turvata perusoikeudet myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille.

Euroopan parlamentti äänestää helmikuun alussa Vihreään ryhmään kuuluvan mepin Ulrike Lunacekin valmistelemasta raportista. Mepin mukaan nimensä saanut Lunacekin raportti on ehdotus strategiaksi, jolla turvataan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet.

Lunacekin raportin mukaan EU:lla ei ole tällä hetkellä kattavaa politiikkaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen perusoikeuksien suojelemiseksi. Nämä perusoikeudet tulisi turvata koko EU:n alueella. Lunacekin raportti esittää myös joukon toimenpide-ehdotuksia, kuinka tähän tulokseen päästään.

– EU:n tulisi hyväksyä Lunacekin raportti. Tämä laatisi suuntaviivat lähivuosien politiikalle näiden vähemmistöjen hyvinvoinnin ja yhdenvertaisen kohtelun edistämiseksi, toteaa Janne Nikkinen.

Euroopassa on kerätty yli 70 000 nimeä raportin hyväksymistä vastaan ja osa mepeistä on ilmoittanut äänestävänsä raportin nurin. Parlamentti on hyväksynyt vastaavia strategioita muun muassa vammaisille, romaneille ja sukupuolten tasa-arvon välille.

– Lunacekin raportti ei vaadi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille mitään erityisoikeuksia. Strategioita on hyväksytty muillekin ihmisryhmille, eikä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen pitäisi tehdä tästä poikkeusta, painottaa Elli Latva-Hakuni.