Julkaistu Etelä-Suomen Sanomissa 17.12.2013 Mielipide-sivulla.

AVOIN KIRJE LAHTI ENERGIAN HALLITUKSEN JÄSENILLE!

Lahden Vihreät on seurannut huolestuneena aikomuksianne Fennovoiman Hanhikivi 1:n ydinvoimahankkeessa.

Hanhikivi 1:n tarkoitus ei ole myydä sähköä markkinoille, vaan tuottaa sitä osakkailleen. Osakkaina hankkeessa on muun muassa kunnallisia sähköyhtiöitä sekä kaupan alan yrittäjiä. Näitä edustaa Voimaosakeyhtiö SF, suurimman yksittäisen omistajan ollessa Venäjän valtio. Hanke on saanut julkisuudessa paljon negatiivista palautetta ja tuosta syystä merkittäviä toimijoita on vetäytynyt hankkeen kannattamattomuuden takia – suurin näistä saksalainen ydinvoimajätti E.On. Eikö kukaan ihmettele, miksi näin?

Olette halukkaita osakkuuteen ja sitomaan osan sähkötuotannosta jopa 70 vuodeksi ydinvoimaan. Perustelette tätä taloudellisella kannattavuudella. Olette sijoittamassa hankkeeseen pääomaa kymmeniä miljoonia euroja. Hankkeen taloudelliseen kannattavuuteen vaikuttaa myös Mankala-vastuu. Mankala-periaatteessa sijoitusta vastaan saadaan hyötyä siten, että yhtiöstä saadaan osakkuussähköä omakustannehintaan. Osakkuussähkön vastaanottaminen ei ole vapaaehtoista, vaan se tulee maksaa osakkaana joka tapauksessa – maksoi mitä maksoi.

Olette linjanneet olevanne hankkeessa mukana, jos valmistuvan laitoksen hinta jää ennakoituun 4-6 miljardiin euroon sekä sähkön omakustannehinta alle 50 euroon/MWh. Hankkeen kannattavuus nojaa siis tulevaisuuden ydinsähkön hintakehitykseen. Ydinsähkön hintakehitys on kuitenkin ollut kustannusten valossa nousujohteinen. Työ- ja elinkeinoministeriön viime vuonna Lappeenrannan yliopistolla teettämän tutkimuksen mukaan uuden ydinvoimalan sähkön hinta on keskimäärin 57,9 euroa/MWh.

Lahti Energia, kaupunginvaltuusto sekä -hallitus ovat puoltaneet hanketta. Kaupunginhallitus asetti kantansa ehdolliseksi. Tämä tarkoittaa, että joulukuun lopulla kaupunginhallitus tarkastelee hankkeeseen sitoutumista lopullisten laskelmien pohjalta.

Kysymyksemme kuuluu:

Miten Lahti Energian pääoman ja vakuuksien käy, jos voimalan rakentamisen kustannukset nousevat ennakoiduista laskelmista?

Miten edellä mainittu kustannusten nousu vaikuttaa lahtelaisten maksaman sähkön ja lämmön hintaan?

Miten Lahti Energia on varautunut voimalan rakentamisen kustannusten odottamattomaan nousuun, ja mihin toimiin yhtiö on velvoitettu turvatakseen sijoitetun pääoman tuoton?

Teemu Häyrinen
Lahden Vihreät ry