Hyväksytty Lahden Vihreät ry:n syyskokouksessa 7.11.2013

 

Vesijärven kuhakanta heikoilla jäillä

Vesijärveä on pidetty yhtenä Suomen parhaana kuhajärvenä, mutta kuhakanta on valitettavalla tavalla taantunut viime vuosina. Kanta ei kestä nykyistä pyydysmäärää, verkkojen silmäkokoa ja alamittoja. Ruotsista saatujen kokemusten perusteella verkojen silmäkoon nosto 60 mm ja alamitan nosto 45 cm kolminkertaisti kuhasaaliin muutamassa vuodessa ja tasasi kannan vaihtelut. Yleisesti asiantuntijat esittävät alamitan nostoa 50 cm. Kalataloustieteen professori Hannu Lehtosen mukaan tiheäsilmäiset verkot johtavat siihen, että nopeakasvuiset kalat pyydetään pois ja lisääntyminen jää hidaskasvuisten hommaksi. Tämä jalostaa kantaa väärään suuntaan.

Ei ole järkevää, että kanta ensin ryöstökalastetaan ja sitten tilannetta paikataan verorahalla istuttamalla uutta kantaa. Nykyisellään verkkojen määrä on rajattu kolmeen kotitaloutta kohden, mutta valitettavasti lupia trokataan niitä käyttämättä jättäviltä. Ratkaisu ongelmaan on verkkolupien rajoittaminen kahteen tai valvonnan tehostaminen ja rangaistusten koventaminen. Yksinkertainen tehostamiskeino on, että kalastuksenvalvoja soittaa pyydysluvasta löytyvään numeroon ja kysyy missä pyydys on. Tämä vähentäisi trokaamista tehokkaasti.

Toimenpiteet kannattaisi tehdä koskien koko Vesijärven aluetta, mutta jo Lahden kaupungin vesialueilla toteutettuna niistä olisi suuri hyöty. Pohjoisella Vesijärvellä suurimpana toimenpiteiden esteenä on ollut siian verkkokalastus. Tämä voitaisiin kuitenkin turvata helposti ajallisilla ja alueellisilla rajauksilla.

Kuhakannan vahvistumisella olisi suuri merkitys Vesijärven kalastukselle ja matkailulle. Lisäksi toimenpiteet tervehdyttäisivät järven kalaston rakennetta, koska kuha on tehokas vähempiarvoisen kalan poistaja. Kuhakannan vahvistuminen on myös ammattikalastuksen etu. Vesijärven kuha on arvokasta lähiruokaa, jonka tulevaisuus tulee turvata.

Lahden Vihreät ry esittää että verkkojen silmäkoko nostetaan Vesijärvessä pysyvästi 60 mm, sellaisilla poikkeuksilla, että siian verkkokalastus turvataan. Lisäksi kuhan alamitta nostetaan 50 cm ja kalastuksen valvontaa tehostetaan. Myös vetouistelua tulee rajoittaa kuudesta vavasta alaspäin.

 

Lahden Vihreät ry