Allekirjoittaneet valtuutetut esittävät valtuustoaloitteena, että Lahden kaupunki antaa Lahti Energialle konserniohjeen Fennovoiman ydinvoimahankkeesta irtautumiseksi.

Saksalainen energiajätti E.ON on päättänyt irtautua Fennovoiman ydinenergiahankkeesta ja päättänyt keskittää investointinsa Pohjoismaissa olemassa oleviin toimintoihin pääasiassa Ruotsissa ja Tanskassa. E.ONin investointiohjelmaan kuuluu jatkossa Ruotsissa uusiutuvat energiamuodot, älykkäät sähköverkot sekä Oskarshamn 2 -ydinvoimalaitosyksikön modernisointiprojektin loppuun saattaminen. Aiemmin mm. Atria ja S-ryhmä ovat vetäytyneet Fennovoiman osakkuudesta ja lisää irtautumisia lienee tulossa. Hankkeen tulevaisuus on epävarma kaikista tarkastelunäkökulmista katsoen.

Fennovoiman voimalan hinnaksi on suomalaisessa mediassa kerrottu noin kuutta miljardia euroa. E.ONin osuus olisi ollut tästä arviosta noin kaksi miljardia. Korvaavien sijoittajien löytämisestä tulee vaikeaa. Vaikeaa tulisi olemaan myös hankkeen talousarvion pitävyyden kanssa. E.ONin hylättyä aiemmin tänä vuonna EPR -hankkeen Briteissä, Times-lehti julkaisi vuodon, jonka mukaan reaktoreiden yksikköhinta maailmalla on kohonnut 8,7 miljardiin euroon. Ratkaisematta oleva Fennovoiman ydinjätteen loppusijoitusratkaisu ei sisälly lukuihin.

Energiankulutuksen kasvu ei energiaintensiivisen teollisuuden rakennemuutosten vuoksi tule Suomessa toteutumaan niiden ylimitoitettujen ennusteiden mukaan, mihin Fennovoiman taloudellinen kannattavuus aikanaan laskettiin. Ydinvoiman negatiivista saldoa lisää, että turvallisuutta yllättävissä tilanteissa ei ydinvoimaloille tehtyjen stressitestien mukaan pystytä takaamaan eurooppalaisissakaan voimaloissa. Ydinvoiman käytöstä poiston ja jätehuollon kustannuksia ei tunneta eikä niistä ole uskottavia suunnitelmia.

Ydinvoiman sijaan Lahti Energian tulee investoida uusiutuvaan energiaan, joka on ydinvoimaa kannattavampaa, ympäristöystävällistä ja luo Lahden talousalueelle tarvittavia työpaikkoja. Työ- ja elinkeinoministeri Jyri Häkämiehen Puhtaan energian ohjelman mukaan cleantech-sektori on yli kahdeksan prosentin vuotuisella kasvullaan maailman nopeimmin kasvavia markkinoita. Investoinneilla kyetään paitsi tuottamaan paikallista energiaa myös luomaan kotimarkkina, joka ruokkii alan tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä vientiä. Vaikka ydinvoiman rakentaminen on sangen työllistävää, Häkämiehen lukujen mukaan 10 miljardin ydinvoimavoimainvestointi tuottaisi pysyvästi tuotantoon ja vientiin vain 3 000 työpaikkaa. Kahden miljardin panos tuulivoimaan tuottaisi vastaavasti tuotantoon ja vientiin 15 000 työpaikkaa ja bioenergian neljän miljardin euron panos 20 000 työpaikkaa.

Lahti-konsernille ja Lahden talousalueelle koituisi merkittävää taloudellista haittaa ja riskiä, mikäli Lahti Energia jatkaisi edelleen Fennovoiman hankkeessa. Ydinvoimalan oman pääoman rahoitustarve nousee Lahti Energian omistusosuudella useaan kymmeneen miljoonaan euroon, ja takausvastuut tästä vielä moninkertaisiksi. Lahti Energian onkin irtauduttava hankkeesta, tehtävä tarvittavat strategiset uudelleenvalinnat sähkötuotannossa ja –myynnissä ja käytettävä kehityspanokset Lahden omaa talousaluetta, sen työllisyyttä ja ympäristön hyvinvointia hyödyttävällä tavalla.

Lisätietoa:
http://www.tem.fi/content/uploads/34056/Puhdas_energia_ohjelma_esittely_100912.pdf

Kirsti Vaara (vihr.) Aleksi Mäntylä (vihr.)