Lahden luontoaluekokonaisuuden sekä kaupungin ympäristö- ja matkailuimagon vuoksi toivomme, että luonnosehdotuksissa kulkeneet nykyisiltä luonnonarvoiltaan merkittävät suojelualuerajaukset palautetaan yleiskaavaehdotukseen.

  • Osana Lahden viheralueverkostojen hyvään, monipuoliseen tulevaisuuden hallintaan kuuluvat myös uudet suojelualuerajaukset.
  • Lahti kasvattaa ympäristökaupunki-imagoaan ainoastaan tekemällä ympäristömyönteisiä päätöksiä ja ratkaisuja. Jäädytetyt suojelualuehankkeet eivät ole tällaisia. ”Alueelle on tarkoitus muodostaa luonnonsuojelualue” (VR-3), ” luonnonsuojelualuetta on tarkoitus laajentaa” (VR-7) ja ” Osalle alueetta on tarkoitus muodostaa luonnonsuojelualue” (VR-8) eivät ole luonteeltaan suojeluun sitovia.
  • Vahvan ja määrätietoisen luontoimagon ja kaupunkimiljöön yhdistäminen olisi Lahden lyömätön tulevaisuuden matkailuvaltti. Nimenomaan suojelualueiden yhdistäminen matkailuun on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi useissa suomalaisissa matkailukohteissa.
  • Lisäksi yleiskaava-asiakirjoissa eivät käy ilmi ne selvitykset ja syyt, jotka ovat kaavaluonnoksen rajauksiin ja muihin merkintöihin nähtävilläolojen välillä tehtyjen muutosten taustalla.