Lahti – matkalla ympäristökaupungiksi? Tekninen lautakunta teki yleiskaavaan ainoastaan kaksi muutosta: suurin osa luonnonsuojelualuevarauksista tipautettiin pois ja Teivaan rinteen kaavamerkintää muutettiin siten, että rinteeseen voidaan rakentaa. Kummatkin muutokset uhkaavat Lahden ympäristöimagoa.

Yleiskaavapäätöstä venytettiin lautakunnassa kahteen otteeseen vedoten siihen, että aikaa tarvitaan lisätietojen saamiseksi sekä puolueidenvälisiin neuvotteluihin. Puolueidenväliset neuvottelut tarkoittivat lopulta demareiden ja kokoomuksen välisiä neuvotteluita ja niissä päädyttiin sopimukseen, jonka lopputulos näkyy suojelualuemerkintöjen poistamisena. Sopimuksentekoon saatiin aikaa kun kokoomuslainen puheenjohtaja veti hätäjarrusta ja esitti luonnonsuojelualuepäätöksen jättämistä 3.1.2012 kokoukseen. Lopulta ainoastaan vihreät jäi alkuperäisen, yleisölle esitellyn yleiskaavaehdotuksen taakse, jossa suojelualueet olivat vielä mukana.

Perusteena luonnonsuojelualueiden pudottamisesta yleiskaavasta sanottiin, että ko. alueet tullaan todennäköisesti suojelemaan kuitenkin. Todennäköisesti on kuitenkin eri asia kuin oikeusvaikutteisen yleiskaavan suojelumerkintä. Luonnonsuojelua ei tunnuta otettavan tosissaan muissa puolueissa, sillä heillä ei ole valmiutta varmistaa luonnonsuojelualueiden syntymistä merkitsemällä ne valmiiksi oikeusvaikutteiseen yleiskaavaan. Elinkeinoelämän ja asumisen suhteen valmius kyllä löytyy. Luonnontilainen ympäristö jäi siis taas altavastaajan rooliin.

Lahti haluaa olla Suomen johtava ympäristökaupunki. Freiburg Saksassa on myös ympäristökaupunki. Sen pinta-ala on sama kuin Lahdella, siellä on kaksi kertaa enemmän asukkaita kuin Lahdessa ja sen pinta-alasta 27,2 % on suojeltu. Lahden pinta-alasta 2,7 % on suojeltu, eli vain kymmenesosa Freiburgin vastaavasta. Luonnonsuojelualueet eivät ole hidastaneet tai haitanneet Freiburgin kehittymistä, päinvastoin. Lahti on sitoutunut suojelemaan ympäristötavoitteissaan 5 % pinta-alastaan vuoteen 2025 mennessä.

Tiina Pasanen (vihr), Teknisen lautakunnan jäsen
Aleksi Mäntylä (vihr), Lahden seudun ympäristölautakunnan jäsen
Saara Vauramo (vihr), Vihreän valtuustoryhmän pj.