kirjoittanut Saara Vauramo
Kannanotto 14.12.2011

Lahden vihreän valtuustoryhmän mielestä Teivaan hotelli soveltuu rakennettavaksi vain ranta-alueelle. Teivaanrinne on osa Salpausselän maisemallisesti arvokasta aluetta. Hotellin rakentamisen esiselvitykset osoittavat, että suunniteltu 30 000 km2 rakentaminen Teivaanrinteeseen on vastoin maankäyttö- ja rakennuslain asemakaavoitusta koskevia perusperiaatteita. MRL 54§: n mukaan ”asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. ”

Lahteen tarvitaan korkeatasoista hotellikapasiteettia, joka ei vaaranna alueen erityispiirteitä eli Salpausselän monimuotoista kokonaisuutta. Hotellin rakentaminen jo nykyisellään rakennetulle ranta-alueelle palvelisi Teivaan sataman elinkeino- ja palveluliiketoiminnan kehittymistä.