Vihreän valtuustoryhmän kannanotto UusiKunta -hankkeeseen julkaistiin 1.4. ESS Lukijan sana -palstalla. Näin kirjoitimme:

Kohti yhteistä uutta kuntaa

Päijät-Hämeen kuntajakoselvitys etenee tasatahdissa kevään kanssa. Yhdistymissopimus valmistuu kesän korvilla, jolloin asia siirtyy valtuustojen puntaroitavaksi. Päätöksiä tehdään syksyllä. Kevät menee usein humahtaen ohi, mutta kuntajakoselvitys ansaitsisi vielä paljon kiireetöntä ja valoisasti tulevaan katsovaa pohdintaa.

Lahden näkökulmasta Päijät-Hämeen kuntien liittyminen yhdeksi suureksi kunnaksi herättää yhtä monenlaisia tuntoja ja lisäkysymyksiä kuin selvitysalueen laitamiltakin katsottuna. Kuntaidentiteettikysymykset eivät korostu Lahdessa, mutta sen sijaan kuntaliitoksen taloudelliset vaikutukset pohdituttavat varmasti. Maankäytölliset haasteet täältä mastokaupungista käsin tuntuvat melkoisilta maapinta-alan kasvaessa 25-kertaiseksi, joskin mahdollisuus maakunnan tasoiseen kokonaisvaltaiseen maankäytön optimointiin on myös alueellisesti ennennäkemätön. Tämä optimointi voi parhaimmillaan tuottaa pitkäjänteisiä ratkaisuja, jotka mahdollistavat mm. joukkoliikenteen nykyistä paremmat toimintaedellytykset tulevaisuudessa.

Selvityksessä mukana olevien pienempien kuntien asukkaita tuntuu liitoksessa epäilyttävän eniten sen vaikutukset palveluihin sekä lähidemokratiaan. Uhkakuvana on, että palvelut ja päätöksenteko karkaavat kauas näköpiiristä. Huoli on ymmärrettävä, mutta on myös rehellisesti kysyttävä, millaisia palvelut ovat tulevaisuudessa niissä kunnissa, jotka eivät lähde mukaan?

Kuntaliitos voi tuoda mukanaan myös sellaisia uusia ratkaisuja, joita kuntien on vaikeaa tai mahdotonta tavoitella toimiessaan erillisinä yksiköinä. Lähipalveluita (erit. sote) voidaan haja-asutusalueelle osin tuottaa esim. liikkuvina. Ehkäpä uudistustyöt Lahden sote-sektorilla ottavat myös lisää tuulta purjeisiinsa kilvoitellessaan alueen muiden, hyvin hoidettujen toimijoiden kanssa.

Lähidemokratia on varmasti liitoksen yksi kiperimpiä kysymyksiä, ja ratkaisumallien löytyminen vaatii vielä paljon työtä. Ajatukset aluelautakuntien roolista ja kokoonpanosta ovat vielä pahasti keskeneräisiä. Toimikuntien ja esiselvittäjien työtä varmasti helpottaisi, mikäli kuntaliitosta pohtivat aktiiviset kuntalaiset kohdistaisivat osan tarmostaan konkreettisten ehdotusten esittämiseen. Viimekädessä lähidemokratian toteutuminen on eniten riippuvainen poliittisesta tahtotilasta.

Kasvuprosessi uuden kunnan asukkaaksi on lyhyt kuin Suomen suvi. Syksyyn mennessä meidän kaikkien tulee kyetä vaihtamaan näkökulmaa tiukasti oman kunnan alueen eduista koko liitosalueen parasta katsovaksi.

Lahden vihreä valtuustoryhmä
Saara Vauramo, pj.
Kirsti Vaara, vpj.